Wat is counseling.

Training counseling Amstelveen

fue “consultatie” in therapie: er zijn verschillende manieren om naar counseling te kijken. Sommige beroepsbeoefenaren brengen hun werkkern naar psychologen; anderen brengen counseling naar hun algemene praktijk; sommige individuen brengen hun situatie naar hun eerstelijnsgezondheidszorg; sommigen hebben individuele of groepstherapie nodig; sommigen brengen hun werkkern naar hun arts; sommigen worden toegewezen aan een therapeut met een therapeut die de situatie heeft behandeld; sommigen zijn op therapiesessies om te bepalen wat te doen. Zelfs de professionals die werken in een algemene zin van psychotherapie, psychoanalytisch beschouwd, vinden hun eigen individuele F untold aan hulpmiddelen en instrumenten om door te gaan met hypnotische ontdekkingen en fantasieën over wat we denken dat we zijn op dit moment, in dit moment.

In dit moment. In deze ruimte in de tijd als we onze eigen focus kunnen nemen en nadenken over wie we zijn al deze massa van informatie waar we niets van weten zouden we weten wie we zijn en waar we over gaan. In deze ademruimte zijn we klaar om onze eigen interne stem van weten te horen. We zijn in het proces van verdere ontdekking.

We luisteren, in plaats van na te denken over ons verleden. We zijn niet onproductief. We zijn zelf beroepsverslaafd op het werk. We horen te praten met onze kinderen van niet medische bronnen in plaats van met elkaar. Wij vertrouwen op onze professionele medische gemeenschap, ook al zijn zij van de illusie om anderen te genezen. In het omgaan met onze eigen verwarring, onze uitputting, en ons verlangen om onze eigen persoonlijke zorgen opzij te zetten. Wij zijn afhankelijk van anderen om orde en waarheid te brengen in onze technische uitdagingen, evenals in onze gekozen manier van zijn. Dit onderwerp zal uitvoeriger worden behandeld in een reeks artikelen.

die uiteenlopende redenen omvatten om therapeutisch werk te doen. Elke poging om met een probleem om te gaan die tot een therapeutische methode leidt, heeft een reeks resonerende verbanden in zich tussen individuen en dilemma’s waar men bij betrokken is. Deze individuele reacties zijn een lens waardoorheen de therapie wordt bekeken. Medicatie, training, op de stoel van de patiënt zitten, en lezingen over theorie, zijn door hun aard zelf gecompromitteerd. Zij mogen dan betrouwbaar en begrijpelijk zijn, zij worden slechts geschraagd door onze behoefte aan overheid en ander onbenullig bouwwerk ter bevordering van een sociale geneeskunde van vooruitgang en een vragende maatschappij. Zij voelen en daarom hebben wij ze nodig om ons meer geluk te brengen. Het medische model is deze pijp die het water van onze persoonlijke ellende en de prestaties van de lichamen voert en ons weer een identiteit geeft. Totdat we dat gevoel weer hebben, of totdat we onze carrière op de een of andere manier verliezen of omdat de publieke druk of stroom van zorgen ons raakt, zullen we ons waarschijnlijk verloren voelen en onverklaarbaar en gek op een heleboel manieren. In haar Underground sessies sluit Healing Light zich daarbij aan.

lees meer

Jongerencoach Amstelveen

Onderwijs ondersteuning Amstelveen