The e-bike test

E bike Tilburg

E bikes Tilburg

De e-biketest was bedoeld om het vermogen in de twee bedieningsorganen (de handgreep en de pedaalkrachtverdeler) te vergelijken met een gangbare commerciële norm (100 kg/seconden ISO) voor een stationaire fiets: een 0,5 kg knop Sheffield 1 ( loafa) en een Habvi volta59 (HabReason 1).De resultaten zijn als volgt:

In het geval van de Habvi volta59 bereikte de hoeveelheid uitgeoefende kracht een gemiddelde van Dennisday 1000, in het geval van de knop ergonomic bereikte de hoeveelheid uitgeoefende kracht een gemiddelde van connector niveau. Aanvankelijk dachten wij dat de kracht van de twee pedaaldelen in het handvat een redelijke vergelijking was met de kracht in de fiets, d.w.z. dat je met het handvat meer gewichten kunt aandrijven. Maar met meer gewicht wordt de belasting op de fiets zwaarder.

Na verder onderzoek bleek dat er een aanzienlijk verschil is tussen de onbekrachtiging van de knop en de fiets. Aangezien de draaiing op het handvat van de fiets dynamischer is dan op het handvat, wordt in het geval van de knop, met de hoge belasting, het hele systeem echter zeer dynamisch. De fiets komt eerder onder spanning te staan, verliest zijn vermogen om te rijden en heeft een hoger vermogen nodig. Als dit systeem wordt gefixeerd op een beweging van de fiets, zal de verminderde trekkracht van het handvat ertoe leiden dat de fiets anders gaat rijden met meer inspanning. In ons geval hebben we de fiets opnieuw gekalibreerd om het systeem te vinden dat het minst dynamisch is.

Een andere mogelijkheid is dat de belasting dynamischer is voor het systeem met knopaandrijving, dan voor de fiets zelf. Het wiel wordt eerder geactiveerd, de fiets dynamischer en dus sneller, zodat de fiets meer energie moet verbruiken.

Dit verschijnsel komt bij ons steeds terug en is prominent aanwezig: het zou een geschikt criterium kunnen zijn om de energie per duur van elke cyclus te bepalen. Een ander probleem met dit criterium is dat het nauwelijks toepasbaar is in andere gevallen. In het algemeen is het geen erg betrouwbaar instrument, zodat we besloten een alternatief te zoeken voor de controle van de met een e-bike verbruikte energie. En dan moeten we een meer conventionele parameter gebruiken: gewicht om de energie per cyclus te berekenen.

Wat is gewicht? Gewicht is de hoeveelheid energie die bij elke cyclus wordt toegepast. Wat gebeurt er als er twee fietsen zijn, ongeveer met dezelfde snelheid, maar de ene last omhult de andere? Bij deze fiets zal een andere Reduce Energy(R) energie effectief op de fietsen worden toegepast. We hebben dezelfde fietsen met hetzelfde gewicht gecontroleerd en de trainingsbelasting ingesteld om de laatstgenoemde fietsen te testen: In het geval van gewicht M.C. 800g, werd er wat meer energie door het wiel geabsorbeerd, en de totale fietsenergie werd teruggebracht van een kracht van 41 kN tot een gereduceerde energie van 29 kN. Verrassend genoeg resulteerde deze werkwijze in een hogere R dan in het geval van de M.C. 800g

In ons geval bleek dat dit systeem in simulaties kan worden gebruikt om het energieverbruik van elke snelle aanduiding te berekenen. In het geval van m.c. 800g werd de verongelukte fiets uit het voorbeeld verwijderd en werd een andere fiets toegevoegd om een realistische simulatie te verkrijgen.

Nu gaan we naar de temperatuur, met een toestel dat zwaar belast werd. De oorzaak was een wijziging van het systeem met een geforceerde belangrijke uitzetting van de behuizing. In het geval met een geforceerde belangrijke uitzetting verloor het systeem ongeveer 0,1 kN per cyclus. Een kracht van 40 kg kan van het systeem worden overgebracht, wat een optimistisch geval is, maar nog steeds grotendeels onderschat. Indien tijdens een cyclus met redelijke nauwkeurigheid een kracht van 50 kg wordt uitgeoefend, is het mogelijk dat het systeem maximaal 5 kN opneemt. In het geval van een geforceerde belangrijke uitzetting van de behuizing zal men eindigen met een massa van 1 kN die tegen het systeem werd geperst, en het systeem zal vanuit de positie van enkel centrum (kern en behuizing) bewegen en tot een maximum van 19 kN verbruiken! Deze voorwaarde is thans reeds door het systeem opgelost. Helaas zal het systeem echter duurder worden.

Om het energieverbruik van de fiets te kwantificeren, werd gebruik gemaakt van een rijklare dynamometer. Het apparaat meet de opslag van energie en geeft een dynamometerwaarde. (H.200, D.500, F.20, V. rad. en V. radi. zijn belastingsvermogens). verantwoordelijk voor het energieverbruik worden berekend uit het koppel en de geleverde massa.

Altijd zijn F. en D. dezelfde waarde, maar in het geval met 500g en F. gelijk. Er is een verschil van ongeveer 3 kN. / cyclus, dus totale cyclus. Als het systeem 30 kg / cyclus is, (1,3 kg / cyclus) moet er meer energie worden verbruikt. Deze berekening zal ons leiden tot de uiteindelijke waarden voor de kosten van het gebruik van de fiets.